Skrive

Præsentere

Argumentation

Hav et mål og vis det

Hvis du skal lave en god faglig argumentation, starter det med, at du har noget på hjertet. Du skal have noget, du vil overbevise andre om: Et mål for det, du vil sige eller skrive.

Målet skal stå klart hele vejen igennem det, du siger eller skriver, og de enkelte dele skal pege frem imod det. Derfor skal du heller ikke vente med pointen til sidst, men med det samme præsentere den ramme, du taler/skriver inden for.


Et par eksempler på at tydeliggøre mål

Argumenter fagligt

Vurdér dine beviser


PEFO (PEEL) (luk)

Sammenhængende faglig argumentation kan i mange fag forklares med den engelske forkortelse PEEL – på dansk PEFO (se figur til venstre):


     Pointe (præsentér pointen)

     Eksempel/evidens (underbyg pointen – ofte med eksempel/citat)

     Forklaring (forklar hvordan eksempler viser pointen)

     Overledning (Lav en forbindersætning til næste pointe)


PEFO kan fylde et helt afsnit, men også gentages med flere pointer, eksempler og forklaringer, der tilsammen danner uddybningen af afsnittets kernesætning (se figur til venstre).

Toulmins model

Argumentationshuset